Növ
ényvédelmi Intézet

Herbológiai és Növényvédőszer Kémiai TanszékA Tanszék munkatársai

Dr. habil. Lehoczky Éva tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Béres Imre  egyetemi tanár
Nádasyné dr. Ihárosi Erzsébet egyetemi adjunktus
Kárpátiné dr. Győrffy Katalin tanszéki mérnök
Dr. Somlyay István egyetemi magántanár
Dr. Pálmai Ottó címzetes egyetemi docens
Kiss Zsanett tanszéki mérnök
Horváth Margit adminisztrátor
Hóbár Gabriella technikus
Patyi Lászlóné laboráns
Világos Lászlóné vegyésztechnikus

 

Dr. habil. LEHOCZKY ÉVA tanszékvezető egyetemi docens

Iskolai végzettség, tudományos fokozat:
1983.    Okleveles agrármérnök Felsőfokú növényvédelmi képesítés
Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar
1989.    A mezőgazdasági tudomány kandidátusa MTA TMB
"Fontosabb egyéves és évelő gyomnövények tápanyagfelvétele"

Munkahelyek és beosztások:
1983 - 1986    tudományos továbbképzési ösztöndíjas Magyar Tudományos Akadémia,
                        TMB Budapest, Kutatóhely: Agrártudományi Egyetem Keszthely, Növényvédelmi Intézet
1986 - 1989    tanszéki mérnök PATE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely Agrokémiai Tanszék
1989 - 1994    egyetemi adjunktus PATE GMK Keszthely, Agrokémiai és Talajtani Intézet Agrokémiai Tanszék
1994 -             egyetemi docens PATE GMK Keszthely, Agrokémiai és Talajtani Intézet Agrokémiai Tanszék
1996 - 1997    tanszékvezető helyettes, egyetemi docens PATE GMK Keszthely,
                       Agrokémiai és Talajtani Intézet Agrokémiai Tanszék
1997 - 1998    mb. tanszékvezető, egyetemi docens PATE GMK Keszthely,
                       Agrokémiai és Talajtani Intézet Agrokémiai Tanszék
1998 -             tanszékvezető, egyetemi docens PATE GMK Keszthely,
                       Agrokémiai és Talajtani Intézet Agrokémiai Tanszék
1999 -             habilitáció
2001 -             egyetemi docens VE GMK Keszthely, Növényvédelmi Intézet
                        Herbológiai és Növényvédő szer Kémiai Tanszék

Nyelvismeret:
       
német - középfokú állami nyelvvizsga ,
        orosz - alapfokú állami nyelvvizsga,
        angol - középszintű nyelvismeret

Oktatói tevékenység:
1986-1989    Talajtan és Agrokémia c. tantárgy keretében gyakorlatok vezetése,
                      TDK, diplomaterves hallgatók konzultálása
1993-1996    Agrokémia c. tantárgy tantárgyfelelős oktatója Gazdasági Agrármérnöki Szakon
1993-1995    Növényvédő szer kémia c. tantárgy keretében gyakorlatok vezetése,
                      előadások tartása adott témakörökből (Herbicidek) Agrárkémikus Agrármérnöki, Agrármérnöki,
                      Gazdasági Agrármérnöki, valamint a Növényorvos Szakmérnöki Szakokon.
1995-            Növényvédő szer kémia c. tantárgy tantárgyfelelős oktatója Agrárkémikus Agrármérnöki,
                      Agrármérnöki, Gazdasági Agrármérnöki, valamint a Növényorvos Szakmérnöki Szakokon.
1995-            Tudományos doktori képzésben levelező PhD hallgató témavezetője
1996-            Tudományos doktor (PhD) képzésben tantárgyfelelős oktató
                      Peszticidek és a talaj kölcsönhatása Peszticidkémia
1999-            Herbicidek hatásmechanizmusa
1999-            Tudományos doktori képzésben levelező PhD hallgató témavezetője
2000-            Tudományos doktori képzésben 2 fő nappali PhD hallgató témavezetője

Hazai és nemzetközi tudományos szervezeti tagság:
MTA Köztestületi Tag (Nyilv. azonosító szám: 09054)
Magyar Növényélettani Társaság, tag (1986-tól),
        Elnökségi tag (1994-től)
        MNT Gyomnövény- és Herbicid fiziológiai Szekció, Szekcióvezető (1994-től)
        Membrántranszport és Ásványi Táplálkozás Szekció, tag (1986-tól)
Magyar Agrártudományi Egyesület (1986-tól)
        MAE Talajtani Társaság, Talajszennyezettségi Szakosztály, tag (1996-tól)
MTA VEAB, Növényélettani és Biokémiai Munkabizottság (1994-től)
        Környezettudományi Munkabizottság, tag (1997-től)
MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, Talajerőgazdálkodási Munkabizottság (1997-től)
Európai Növényélettani Társaság FESPP, tag (1988-tól)
Európai Gyomkutatási Társaság EWRS, tag (1993-tól)
Soil and Plant Analysis Council, Inc. USA, tag (1994-től)
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Oktatási Bizottság tagja (2000-től)

Kitüntetések, ösztöndíjak:
1990.    Rektori Dicsérő Oklevél
1999.    Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (1999-2002)

Lap tetejére

 

Dr. BÉRES IMRE egyetemi tanár

Tanulmányok:
Marcali Állami Általános Gimnázium - érettségi (1959)
Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola - okleveles agrármérnök (1963)
Mezőgazdasági Mérnöktovábbképző Intézet, Bp. - okl. mg. mérnöktanár (1966)
Agrártudományi Egyetem, Keszthely - okl. mg. szakmérnök (1971)

Tudományos fokozatok:
Egyetemi doktor                                                            1974
Mezőgazdasági tudomány kandidátusa                           1982
Habilitált doktor mezőgazdaság tudományágból              1995
Mezőgazdasági tudomány doktora                                 1997

Széchenyi Professzori Ösztöndíj:     2000-2003

Munkahelyek:
Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Sávoly              agronómus                   1963-1965
Mg. Szakmunkásképző Intézet, Csurgó                     szakoktató                   1965-1966
Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Sávoly              főagronómus                1966-1968
Járási Tanács, Marcali                                               szakfelügyelő               1968-1969
Felsőfokú Növényvédelmi Technikum, Keszthely       főelőadó                      1969-1971
Agrártudományi Egyetem, Keszthely                         egyetemi tanársegéd     1971-1975
Agrártudományi Egyetem, Keszthely                         egyetemi adjunktus       1975-1982
Agrártudományi Egyetem, Keszthely                         egyetemi docens           1982-1998
Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely             egyetemi tanár              1998–
Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely             tanszékvezető               1985-1993; 1998–
(jelenleg Veszprémi Egyetem)

 

Oktatói tevékenység:
oktatott tárgyak:         
    Veszprémi Egyetem:   Gyomnövények, gyomirtás              1971-1988
                                      Növényvédelmi szakigazgatás         1985-1988
                                      Gyomirtás I., Gyomirtás II.,
                                      Gyomirtás I.(K), Növényvédelem          1988–
    Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem (meghívott előadó):
                                      Növényvédelmi szakigazgatás
doktorandusz képzés:   Interdiszciplináris Doktori Iskola alapító tagja
                                      Növénytermesztési és Kertészeti Szakbizottságának elnöke
                                      végzett doktoranduszainak (Ph.D.) száma:            8
                                      jelenleg Ph.D. hallgatóinak száma:                         5

Tudományos tevékenység köre:      herbológia, gyombiológia és -ökológia,
integrált gyomszabályozás

 Publikációs tevékenység:
    -      magyar nyelvű cikkek száma:                                 60
    -      idegen nyelvű cikkek száma:                                  19
    -      magyar nyelvű konferencia előadások száma:         60
    -      idegen nyelvű konferencia előadások száma:          30
    -           könyvek, jegyzetek száma:                                      6
    -           könyvfejezetek száma:                                             9
    -      magyar nyelvű hivatkozások száma:                     182
    -      idegen nyelvű hivatkozások száma:                         35
 

Kitűntetések:          PATE rektori dicséret                 1975
                                 FM főosztályvezetői dicséret       1976 

Nyelvtudás:   német (1978) és orosz kandidátusi nyelvvizsga (1980)

Külföldi tanulmányutak (hely, időpont):
Hallei Martin-Luther Egyetem                               1975
Ljubljanai Egyetem Biotechnológiai Fakultás         1976
Krakkói Mezőgazdasági Akadémia                      1977
Bonni Egyetem                                                     1991
Genti Egyetem                                                     1994
Stuttgart-Hohenheim                                            1996
Montpellier                                                          1998
Basel                                                                   1999
Zürich és Kolmar                                                 2000
 

Nemzetközi és hazai tudományos szervezetekben való részvétel (tisztség időpontokkal):
PATE Habilitációs Bizottság tagja                                                             1994-2000
PATE Habilitációs Bizottság titkára                                                           1996-2000
VE Szakterületi Habilitációs Bizottság tagja                                                2000–
PATE Doktori Bizottság tagja                                                                   1994-2000
VE Szakterületi Doktori Bizottság tagja                                                      2000–
MTA-VEAB Gyombiológiai Munkabizottságának tagja                             1988–
MTA-VEAB Gyombiológiai Munkabizottságának titkára                           1990-1998
MTA-PAB tagja                                                                                       1998–
EWRS Magyar Nemzeti Bizottság tagja                                                     1992–
Ujvárosi Miklós Gyomkutatási Társaság tagja                                            1982–
MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének tagja     1996–

Lap tetejére

 

NÁDASYNÉ Dr. IHÁROSI ERZSÉBET egyetemi adjunktus

Képzettség:
1971-1975.    Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium
1975-1980.    Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar - Agrárkémia Szak.
                      (okleveles agrármérnök, felsőfokú növényvédelmi minősítés)
1982-1984.    Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar
                      - Talajerőgazdálkodási Szakmérnöki Szak (talajerőgazdálkodási szakmérnök)

Munkahely:
1980-1984.    Nyugatdunántúli Állami Gazdaságok Szakszolgálati Állomása (agrárvegyész)
1984-1990.    Nehézvegyipari Kutató Intézet Mezőgazdasági Kemizálási Szolgálata (tudományos segédmunkatárs)
1991-1993.    Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Keszthely
                       Kémiai Tanszék (tanszéki munkatárs)
1993-1996.    Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
                       nappali tagozatos doktori (Ph.D.) hallgató
1996-2000.    Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Keszthely,
                      Agrokémiai és Talajtani Intézet, Agrokémiai Tanszék (egyetemi  adjunktus)
2001-            Veszprémi Egyetem  Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Növényvédelmi Intézet,
                      Herbológiai és Növényvédő Szer Kémiai Tanszék (egyetemi  adjunktus)

Tudományos fokozat: 1999. PhD

Nyelvismeret: angol, orosz

Tudományszervezői és szakbizottsági tevékenység:
Pécsi Akadémiai Bizottság  Agrártudományi Szakbizottság
                                          Talajerőgazdálkodási és Agrotechnikai  Munkabizottság tagja

Hazai és külföldi tudományos társaságok:
Magyar Növényélettani Társaság Membrántranszport és Ásványi Táplálkozás Szekciója
Európai Növényélettani Társaságnak (FESPP).

Oktatási tevékenység:
Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Keszthely
            (mezőgazdasági kémia)
Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Keszthely
            (agrokémia, növényvédő szer kémiai alapismeretek,  növényvédő szer kémia )

Külföldi tanulmányutak:
            1993. Egyiptom
            1995. Darmstadt (Németország)
            1996.Veldhoven (Hollandia)
            1996. Prága (Csehország)
            1996. Gent (Belgium)
            1996. Antibes (Franciaország)
            1997. Chania (Görögország)
            2000. Stuttgart-Hohenheim (Németország)

Szakmai kitüntetések, díjak:
            1999. Frank-Helianthus Közhasznú Alapítvány különdíja az összevont alap-
            és alkalmazott kutatások kategóriájában.  

Tudományterület: agrokémia, növénytáplálás, növényvédelem

Lap tetejére

 

KÁRPÁTINÉ Dr. GYŐRFFY KATALIN tanszéki mérnök

Végzettség:
    okl. agrárkémikus agrármérnök (1975), Keszthelyi Agrártudományi Egyetem,
    mezőgazdasági kutató szakmérnök (1978), Gödöllői Agrártudományi Egyetem
    PHARE vezető szaktanácsadó oktató (1992)

Beosztások:
   
Tudományos gyakornok                        1975-1980
    Tudományos munkatárs                         1981-1990
    Egyetemi adjunktus                                1991-
    Egyetemi doktori cím                             1978

Oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban eltöltött idő
   
Gyomirtás gyakorlatok                                               1975-
    Növényvédelmi szakigazgatás                                     1994-
    Növényvédelmi szaktanácsadás és informatika            1994-
    Növényvédelmi szakigazgatás tantárgyfelelős              1994-

Tudományos, szakmai, közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok
    EWRS (Európai Gyomkutató Társaság) tagja
    Ujvárosi Miklós Gyomkutatási Társaság tagja
    MTA-VEAB Növényvédelmi Munkabizottság tagja
    MTA-PAB tagja
    Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara főtitkára

Lap tetejére

 

Dr. SOMLYAY ISTVÁN egyetemi magántanár

Egyetemi oklevelét agrárkémiai szakon szerezte 1980-ban intézményünknél. A diplomaszerzést követően, 1991-től különböző beosztásokban (műszaki tudományos ügyintéző, tudományos ösztöndíjas, tudományos munkatárs, egyetemi adjunktus) a Növényvédelmi Intézet munkatársa volt. Szakterülete az agrokemikáliák alkalmazásának higiénés, toxikológiai, szakigazgatási területei, melyhez kapcsolódtak oktatott tárgyai a graduális és posztgraduális szakokon (Növényvédelmi és agrárkémiai higiéne, Környezetvédelem, Mezőgazdasági toxikológia, Növényvédelmi és agrokémiai szakigazgatás), és kutatási területei (Növényvédő szerek és nehézfémek monitorozása a környezetben és élelmiszerekben, ill. Növényvédő szerek experimentális toxikológiai vizsgálatai).

 Disszertáció alapján 1983-ban egyetemi doktori címet, 1991-ben pedig a mezőgazdasági tudomány kandidátusa címet szerzett. Aktív nyelvtudását 1982-ben angol, 1984-ben orosz állami középfokú nyelvvizsga letételével igazolta. 1992-től pályázat útján került a Kar Kémiai tanszékére, ahol egyetemi docensként a biokémia tárgy oktatását végezte. A tanszéken 1994. és 1996. között tanszékvezetői beosztást is betöltött. 1996 okt. 1-től a DuPont Magyarország Kft. regisztrációs igazgatójaként vegyi anyagok hazai és EU-n belüli hatósági regisztrációjával foglalkozik, Magyarországon és nemzetközileg elismert szakember.

 Szakmai kapcsolata és együttműködése a Karral munkahelyváltása óta is folyamatos, alkalmi óraadóként illetve tárgyfelelősként részt vesz korábbi szaktárgyai oktatásában a Kar graduális és posztgraduális szakjain. A VE Multidiszciplináris Agrártudományok Doktori Iskola Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Szakágának alapító tagja. A Kari munkatársakkal közösen publikál és felkérés alapján részt vesz a Kari közéletben. 1998-ban a sikeres habilitációs eljárási folyamatot követően intézményünknél habilitált doktori címet szerzett.

 1992-ben a kaliforniai Davis és Sacramento egyetemeinek meghívására vendégelőadóként e két amerikai egyetemen ökotoxikológiai és más szakmai témakörökből tartott előadásokat. Oktatási tevékenysége során 21 mérnöki diplomadolgozat és 12 TDK dolgozat konzulensi feladatait látta el. Hallgatói az egyetemi és országos tudományos diákköri konferenciákon számos megtisztelő helyezést és díjat értek el pályamunkáikkal. A tudományos fokozat megszerzése óta számos egyetemi doktori dolgozat bírálójaként, szigorlati bizottsági tagként, vizsgáztatóként illetve témavezetőként működött közre.

 Dr. Somlyay István szakmai publikációs tevékenysége 105 publikációból (szakcikkek, előadások, egyetemi jegyzetek, illetve szakkönyv) áll, mely jól reprezentálja szakirodalmi aktivitását és aktív idegen nyelvtudását. Hazai és széleskörű nemzetközi kapcsolataival kollégáit mindig támogatta, így jelenlegi munkahelyi lehetőségei révén is számos, a Georgikon Kart támogató együttműködés született (DuPont demonstrációs farm a tangazdaság területén, megbízásos analitikai és növényvédelmi technológiai együttműködés, DuPont ösztöndíj létesítése Ph.D. hallgató számára, értékes szakkönyv-adomány stb.).

Lap tetejére

 

Dr. PÁLMAI OTTÓ címzetes egyetemi docens

A Fejér Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Igazgatója.

Agrárkémikus agrármérnöki oklevelét a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem agrárkémiai szakán, 1976-ban, jeles eredménnyel szerezte meg. 1980-ban talajerőgazdálkodási szakmérnöki szakot végzett Keszthelyen. 1981-ben a MÉM szervezésében egyéves szakmai gyakorlaton vett részt az USA-ban. 1983-tól 5 éven keresztül a Fejér Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás főmérnöke volt. Ez idő alatt a megyében létrehozta a laboratóriumi vizsgálati eredményekre alapozott korszerű számítógépes trágyázási szaktanácsadási rendszert, amely a megyében gazdálkodó üzemek számára táblaszintű szolgáltatásokat nyújtott makro- és mikroelem utánpótlási javaslatokkal megalapozva a szakszerű, környezetkímélő tápanyagutánpótlást.

Tagja a nemzetközi tápanyaggazdálkodási kérdésekkel foglalkozó szervezetnek, a Centre International Des Engrais Chimiques-nek, valamint e szervezet Magyar Nemzeti Bizottságának. Jelentős feladatokat vállalt az „Agrártermelés Tudományos Alapozása” című MTA kutatási alprogram elkészítésében.

Évek óta szakmai vezetője a minden évben Siófokon megrendezett Országos Környezetvédelmi Konferenciának és Szakkiállításnak.

Tagja az MTA Biológiai Tudományok Osztálya Környezet és Egészség Bizottságának, valamint az Agrárgazdasági Tanácsnak, amely az agráriumot érintő fontos kérdésekben véleményező és javaslattevő tevékenységet lát el az FVM minisztere mellett.

Publikációinak száma megközelíti az ötvenet.

2001-ben a Környezetvédelmi Világnapon „Környezetünkért” díjjal tüntették ki, 2002-ben megkapta a MAE „Aranykoszorús” jelvényét.

Évek óta segíti hallgatóink tantárgyi és üzemi gyakorlatainak szervezését az agrárkémikus, növényorvos és szakmérnöki szakokon.

Meghívott előadóként és Állami Záróvizsga Bizottsági tagként hosszú évek óta részt vesz a Georgikon Kar oktató munkájában, tevékenyen hozzájárul végzett hallgatóink szakmai színvonalának emeléséhez, ezért számára a „címzetes egyetemi docens” cím adományozását javasoljuk.

Lap tetejére

 

                                                     

Kiss Zsanett tanszéki mérnök    Horváth Margit adminisztrátor    Hóbár Gabriella technikus

 

 

                    Patyi Lászlóné laboráns                       Világos Lászlóné vegyésztechnikus

 

vissza a főlapra